lördag 25 oktober 2014

BookCreator + iMovie = Ännu bättre

Kan det bli bättre än bäst? I så fall är denna kombination det!

Med senaste uppdateringen av appen BookCreator har den blivit ännu bättre än tidigare.
Nu finns möjlighet att öppna det arbete man gjort i BookCreator direkt i iMovie.

Fördelen med att gå från BookCreator till iMovie är att alla ljud man spelat in i Book Creator kommer med. Det gjorde det inte om man öppnade i Explain Everything.
Med min åk 3 har vi gjort halloweenberättelser i BookCreator.
De har lagt in text, bild, filmer och ljudeffekter när de gjort sina berättelser. Det är så otroligt roligt och kreativiteten flödar i klassrummet när det kan jobba så. Motivationen är hög!

Hur kommer man vidare?
Från BookCreator, Export as Video - Save Video.
Öppna iMovie och skapa ny film, spela in, prata, lägg till musik eller vad som nu är målet med arbetet.
Det är också perfekt att läsa in text till något arbete för att underlätta läsningen för lässvaga elever.
Från iMovie kan man ladda upp sin film till YouTube och därifrån bädda in på en klassblogg eller få länk att lägga in var man önskar.

Här är resultatet av våra berättelser: