IKT-projekt Matematik med iPad åk3 Utvärdering


Utvärdering
IKT-projekt Idalaskolan, Veberöd  
Matematik med iPad i åk 3 vt 2012
Katharina Kulle, Eva Nilsson, Andreas SvenssonEfter jullovet startade vi i årskurs 3 ett iPadprojekt med inriktning på matematik. 
Vi började med att lära känna iPaden och efter ett tag valde vi pedagoger ut ett par appar åt gången. 
Vi kopplade valet av appar till elevernas behov utifrån det vi jobbade med.
Beroende på apparnas omfattning valde vi bara ut två åt gången till att börja med. 
Detta för att alla elever skulle få möjlighet att verkligen få jobba med dem och skriva sina apprecensioner. 
Detta utökades efterhand som eleverna blev mer insatta i arbetet. 
”Vårt mål är att kunna ge alla elever bättre möjligheter att nå målen i matematik.” 
Vår satsning syftar till att förbättra elevernas möjlighet till kunskapsutveckling och kunskapsinhämtning. Detta sker till stor del med hjälp av de nya möjligheter som tillämpningen av ny teknik medför. Vår förhoppning är att skapa en undervisning i vilken eleverna känner sig delaktiga och att tillämpa nya arbetssätt och möjligheter 
som motiverar våra elever att nå längre!
I detta projekt hade vi för avsikt att arbeta med matematik på olika sätt. 
Visualisera och träna det logiska tänkandet, samt ge eleverna möjligheter att experimentera med matematiken. 
Detta för att få en bättre förståelse för sambandet mellan de fyra räknesätten och att matematiken hänger ihop med vardagen.
Många barn, eller rättare sagt alla barn, har behov och stor hjälp av att skolan kan använda sig av fler metoder för inlärning än de vanligt förekommande. 
Vi måste använda de pedagogiska möjligheter som de digitala lärresurserna möjliggör.

Via vår klassblogg http://idalastreor.blogspot.com har vi kunnat visa och informera föräldrarna om vårt arbete i skolan, såväl vårt iPadprojekt som allt annat vi jobbat med. 
På bloggen har vi samlat allt! 
Detta har även möjliggjort för eleverna att koppla arbetet i skolan till ett fortsatt arbete hemma. Eftersom allt finns på bloggen har eleverna även lätt kunna hitta det, allt finns samlat under en webbsite. 
Detta har gett en mycket positiv respons från föräldrar och andra som varit intresserade och inspirerade av vårt arbete. 
Klassbloggen fungerar också som en dokumentation av allt vårt arbete under läsåret 2011/12. 
Det har varit en fantastisk tid. Så mycket vi har lärt oss, gemensamt lärande för både pedagoger och elever. 
Det har gett hela gruppen ett gemensamt lärande, vi lär av varandra och hittar enskilda styrkor i gruppen vilket även gett ett stärkt självförtroende för individen. 
Vi har sett ett lärande som ger ringar på vattnet. 
Hittat nya former för samarbete och utvecklat lärande. 
Vi har testat många nya saker. 
Det är några saker som vi framför allt tar med oss vidare:
Vi ser att eleverna:
 • vill lära sig nya saker
 • får syn på sitt eget arbete
 • har stor motivation att jobba med matte
 • utvecklat lustfyllt lärande
 • tar egna initiativ
 • kan använda olika lärverktyg...och gör det gärna
 • kommer till tals
 • vågar
 • samarbetar
 • är delaktiga i lärandet
 • fått bättre möjligheter och verktyg för måluppfyllelse 

Eleverna har hela tiden dokumenterat sitt arbete och kopplat skrivandet till matematiken.
Detta har skett bl.a. genom att fortlöpande skriva recensioner samt med hjälp av iPaden filmat sina matematiska uträkningar och berätta hur de tänker. Dessa filmer har hela klassen fått ta del av och kan även användas för den enskilda eleven att kritiskt granska sig själv. 
Där har vi använt oss av "Two stars and a wish". 
Vi har även haft gemensamma matematiska diskussioner om olika appar genom att koppla iPaden till Activeboarden för att få gemensamma referenser. 
I sitt stöd att skriva recensioner har de haft frågor som grund. 
Elevernas uppgift var att skriva en kort recension av appen de jobbat med.
De har kunnat välja att göra recensionen enskilt eller samarbeta med någon, vilket har varierat under projektets gång. 
Skriv några meningar om dessa appar och berätta:       
Vad har du tränat på?
Vad har du lärt dig?
Vilken svårighetsgrad valde du? 
Vad tyckte du om dessa appar?

Dessa frågor utvecklades efterhand för att göra eleverna mer medvetna och även utveckla skrivandet i kombination med matematiken:
Vad har du tränat på?
Vad har du lärt dig?
Vad tyckte om apparna?
Vilken ålder tycker du appen är lämplig för?
Vad tycker du om appens layout?
Hur ser bilderna ut?
Är det någon som pratar? Hur fungerar det?
Finns det musik och hur är den? 
Är det något annat du kan skriva om appen?
Kom ihåg att skriva vem det är som skrivit recensionerna och vilken app ni recenserat!
Ni ska skriva om två appar.
Skriv recensionerna på datorn eller på en iPad. 
Skriv båda recensionerna på samma dokument.
Maila båda recensionerna till Katharina eller Eva.
Vi började med Liteversionen av King of Math och ville ha elevernas utlåtande om den samt om de tyckte vi skulle köpa fullversionen.
Efter ett enhälligt JA! köpte vi appen King of Math. Nu ville vi veta vad barnen tyckte om den. 
I vissa situationer har vi även haft kontakt med apputvecklaren, vilket barnen var delaktiga i. En apputvecklare har även gjort en kommentar på vår blogg. 

Exempel på elevrecensioner: Vad Ludvig tycker om King of Math: Det är en jättebra app som man räknar matte, geometri, bråk, räknelära, potenser, statistik, och ekvationer. Det går bra att ha King of Math på iPhone och iPad. Jag rekommenderar detta spel för barn i åldern 9 - 16 år.
Elias tycker om King of Math för man lär sig saker. Den passar för 9-19 år.
Ellinor tycker om King of Math: Jag tycker att man lär sig väldigt bra matte och på ett snabbt och enkelt sätt. Jag rekommenderar detta spel för 9-19 år.
Adrian: King of Math är väldigt bra för 8-18 år. Man kan räkna plus, minus, gånger, delat med, bråk, geometri, räknelära, potenser, statistik och ekvationer.
Vad David tycker om King of Math: Det är en bra app som rekommenderas till alla åldrar upp till 16 år. Jag tycker den är rolig och klurig.
Linnéa tycker att King of Math är en bra App för att man lär sig saker snabbt och på ett roligt sätt! 
Tilde
Jag tycker att King of Math är bra för man lär sig väldigt mycket. Det är också roligt för man kommer till olika nivåer!
Anna
Jag tycker King of Math är bra för man kan välja vad man vill jobba med
och man kommer till olika nivåer!
Därefter jobbar vi vidare med 5 nya appar som tränar de fyra räknesätten samt klockan
Alex 
Jag tycker att Math bingo och King of Math är lika roliga.
Jag lär mig riktigt mycket av båda spelen och dem är bra att lära
Om jag måste välja en siffra från 1-10 så är det 10.
Filip
Jag jobbade med både King of Math och Bingo Math. 
Jag tränade multiplikation, addition och subtraktion.
Jag valde nivå "Svårt" för jag ville ha lite utmaningar
Det är jätte roligt!
Axel
Jag tycker att Math bingo är kul och jag tänker ladda ner det hemma på min iPad kanske? 
Elias
Jag tycker att MathBingo är kul. Sen denna blev nerladdad har jag spelat det var gång jag har iPad.
Anna
MathBingo  Jag tycker spelet är roligt och man får olika monster
Mathilda 
Jag tycker MathBingo är roligt och det är också roligt för man får monster.
Jag tycker King of Math är riktigt bra för att man lär sig mycket och det är roligt.
Linnéa
Jag tycker att Math Bingo är ett roligt spel och man får många olika monster. 
Man lär sig på ett kul och snabbt sätt!
Tilde
Jag tycker att Math Bingo är kul för man får många monster. Man lär sig jätte mycket också, och det är lätt att lära sig!
Jag tycker att King of Math är ett bra mattespel för att man räknar lätta och lite svåra tal. 
Jag har lärt mig ganska mycket matte. Och det är roligt. 

Jag tycker om Jet Ski för man tränar matte, addition.
Elias
Jag tycker om Jet ski, Drag race osv. för att man tränar på de fyra räknesätten.
Ludvig
Jag tycker att Jet Ski är roligt för att det är addition. Man
blir snabbare på multiplikation och man kan spela med varann!
Jag tycker att det är roligt.
Emma CF!
Jag tycker att Jet Ski är ett bra spel för att man tränar addition under tid. 
Av Adrian!
Jag tycker att Jet Ski är bra för att man kan spela addition med andra.
Av: Anna

Hanna: Jag tycker att Jet Ski för det är kul, och man kan tävla med varandra: KLAR


Anna
Jag tycker om Moji svenska för där för man tränar klockan.
Ludvig
Jag tycker om Moji svenska för man tränar prick, halv, kvart över, kvart i, tio i, tio över, fem i fem över, fem över halv och fem i halv på ett enkelt sätt.
Adrian
Jag tycker att Moji svenska är för lätt för oss i trean. Fast den skulle kunna passa dom som behöver träna på klockan.
Hanna: Jag tycker att Moji svenska är bra, för att man lär sig 
mycket av klockan, det är roligt att spela för man klarar banorna lätt. KLAR


LINGOLOONS!
Är en bra app som man tränar svenska på. 
Appen passar till alla åldrar. 
Och jag har lärt mig nya ord.
Appen är bra.
Så här ser bilden ut. 
Layouten är kul. 
Man ska hitta ord.
Musiken är safarisk.
Av David och Filip

Lingoloons är ett bra spel för att lära sig svenska ord. När man spelar detta spelet så tränar man på många svenska ord. Vi tycker att appen är för 6 och uppåt. Jag tycker att appen har sådär bra grafik. Bilderna är också ganska bra. I appen är det ingen som pratar så man får lista ut själv hur man ska göra. I appen finns det ingen musik. 
Axel och Adrian
Lingoloons,  
Mathilda: jag tycker att Lingoloons är roligt och att man lär sig mycket ord. 
Alice: jag tycker att Lingoloons är klurigt för man ska försöka hitta ord!
THE TINY BANG STORY
Är en bra app som man tränar sinnet och synen på.
Appen är bra.
Appen är lämplig för alla åldrar.
Layouten var kul.
Man ska hitta puzzelbitar för att klara spelet.
Fågelkvitter hör man.
AV DAVID OCH FILIP
The Tiny Bang story är ett perfekt äventyrs spel för 8 år och uppåt. Vi har tränat på att bygga saker och sätta ihop pussel. Vi har lärt oss att leta efter saker och göra saker med dem. Det är jätte bra grafik och väldigt fina bilder. Det är ingen som pratar men det är bra ändå. Det är jätte lugn musik så att man nästan somnar.  
av Axel och Adrian.
The Tiny Bang Story, 
Mathilda: jag tycker att the Tiny bang story är lärosamt och jätte roligt.    
Alice: jag tycker att the Tiny bang story är väldig klurig och roligt!
Av: Alice och Mathilda  
The Tiny Bang story HD
The Tiny bang story är ett roligt spel för att man lär sig att hitta saker. Man lär sig att pussla ihop saker. Spelet är ett spel man kan spela när man inte har något att göra. Man tränar på engelska. Det är en bra hjärngympa. Jag har tränat på att hitta saker. Jag har lärt mig litet engelska. 
Appen var rolig. 
Åldern är lämplig för klass 1 uppåt.
Appens layout är cool. Bilderna är coola. Där är ingen som pratar dom sjunger istället. 
Där är musik i den appen.
Slut av Kevin!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar