IKT-projekt ASL åk1 ProjektbeskrivningProjektbeskrivning ASL åk 1
lå 2012-13 Idalaskolan i Veberöd
Vidareutveckling av ”Att skriva sig till läsning”,                          

projekt som påbörjades i förskoleklassen.

Vi vill fortsätta att utveckla projektet ”Att skriva sig till läsning” som påbörjades i förskoleklassen vårterminen 2012.


Under läsåret 2012-13 kommer vi att arbeta med ett Skriva-läsa projekt med eleverna i årskurs ett. Vi kommer att använda tal- och skriftspråket i ett varierande arbetssätt för att nå alla elever utifrån deras förmåga och öka varje elevs motivation att lära sig.

Våra ambitioner är att ge eleverna möjligheter att arbeta ämnesövergripande i sin skriv- och läsutveckling.
Vi kommer inte använda oss av läroböcker i matematik till en början, vi kommer istället att arbeta ämnesövergripande och på så sätt få in även matematik i vårt skriva-läsa projekt.

Vi strävar efter aktivt lärande elever som i demokratisk anda kan vara med och utöva ett större inflytande över sin utveckling. Här vill vi ge eleverna möjligheter att prova olika arbetssätt och arbetsformer. Detta genom att låta eleverna vara kreativa, skapa och kommunicera med hjälp av bild, sång, musik, drama, rytmik och rörelser i enlighet med vad Arne Trageton förespråkar i sin bok ”Att skriva sig till läsning”.
Vi anser att när eleverna får använda språket genom att tala, skriva, läsa och tänka i olika meningsfulla sammanhang utvecklas deras språkliga färdigheter.
Det är av vikt att det eleverna producerar får en mottagare för att på så sätt synliggöra deras arbete, bland annat genom vår klassblogg.

Vi kommer att delta i Webbstjärnan, www.webbstjarnan.se vilket innebär att vi kommer att göra en webbplats av skolarbetet.

Varför ska vi delta i Webbstjärnan?

Jo för Webbstjärnan har ett bra syfte med sin tävling mellan skolbloggar;
·      Du lär dig att skapa innehåll för nätet
·      Du får en större mottagargrupp till ditt skolarbete
·      Du får praktiska kunskaper och erfarenheter av internet som källa och kanal
·      Du lär dig mer om källkritik, upphovsrätt och att skriva för en mottagare

Eleverna ska vara producenter och kreativa i sitt lärande och därför anser vi att tekniken inte får begränsa elevernas utveckling utan ska vara lättillgänglig.

Därav anser vi att det finns ett behov av 1 iPad per 4 elever, samt 1 iPad per elev med särskilda behov samt tillgång till datorer i klassrummet utöver det.
Enligt vad vi läst och utifrån egna erfarenheter ger det störst vinning när man låter eleverna samarbeta vid iPad eller datorer, 1:1 är troligtvis inte mest utvecklande för de yngre eleverna.

Detta innebär att i åk 1 år 2012-13 finns ett behov av 15 iPads samt 8 datorer/laptops (inklusive de vi redan har).


I vårt projekt vill vi använda oss av:
·      Webbstjärnan
·      Flipped Classroom, möjlighet till upprepade instruktioner bl.a. i form av en interaktiv ABC-bok som vi skapar tillsammans med elever och har för avsikt att även involvera föräldrar.
Vad är Flipped Classroom? Kortfattad film om att ”flippa”: http://katharinasskolblogg.blogspot.se/search/label/The%20flipped%20classroom
·      Skriva sig till läsning
·      Individuell utveckling
·      Film och andra kreativt skapande arbetssätt
·      Dokumentkamera
·      Egenproducerade böcker
·      Berättelser med iPad och dator t.ex. Puppet Pals, Scribble Press, Storybird och liknande appar och program som passar in för ändamålet.

Enligt Erica Lövgren är ”Att skriva sig till läsning så mycket mer än att byta ut pennan till tangenter. Det är ett förhållningssätt till lärande som präglas av demokrati, och som ger varje elev möjlighet att utveckla och använda hela sin förmåga.  I läroplanen finns 100 goda skäl till varför det är ett arbetssätt som är förenligt med Lgr 11.”:


Ulrika Jonsson leder ett project om ASL där de gjort en matris för kopplingar mellan Lgr11, litteratur, idéer till arbetssätt och stöd i appar.
En intressant läsning och koppling som finns på följande sida:

Katharina Kulle och Jenny BorgInga kommentarer:

Skicka en kommentar