onsdag 27 juni 2012

Side by Side


Side by Side är en gratis app
Av många skäl, kan det vara bra att visa flera "fönster" samtidigt på en enda skärm. Man kanske vill se mer än en informationskälla samtidigt. 
Krävs minst en 10 tums skärm. 
Med Side by Side , kan du dela upp iPad skärmen i så många som fyra fönster som kan placeras och dimensioneras efter behov. Dessa fönster kan användas för att visa flera webbsidor, PDF-eller Word-filer. Eller kan någon av fönstren användas för anteckningar och textredigerare. Text kan kopieras in i en textredigerare från andra öppna fönster. Text-till-tal finns i något av fönstren via Tala Selection.
Side by Side har sin egen webbläsare för att öppna webbplatser. PDF-och textfiler kan öppnas i sida vid sida från DropBox eller e-postbilagor. Anteckningar skrivna i Side by Side kan mailas, sparas i DropBox eller öppnas i andra program på iPad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar