söndag 10 februari 2013

Våra appar i åk1

Dessa appar finns nu på våra iPads. En del av dem har vi jobbat med, ända sedan F-klassen.
En del är nya som vi ska komma igång att arbeta med, ett par åt gången.
När jag laddar ner appar och uppdaterar klassens iPads tar jag för det mesta många samtidigt eftersom det tar sin lilla tid att göra det. Då passar jag också på att uppdatera alla.

På klassens iPads finns appar för allas behov, därför kan det tyckas att det är många.
Tre barn får samsas om en iPad, därför bör det finnas appar som passar allas utvecklingsnivå och behov på alla paddorna. Detta möjliggör individualisering av undervisningen.
Vi pedagoger styr vilka appar barnen ska arbeta med och det är viktigt att det är ett lärande och utvecklande arbete för alla.
På iPadens första "sida" har jag även lagt  klassbloggen enligt "lägg till på hemskärmen" så barnen lätt ska kunna komma dit.
På klassbloggen finns deras arbete, berättelser, bilder samt länkar som de lätt ska komma åt och kunna använda. Klassbloggen vill jag kunna använda som en plats där vi samlar ALLT.
Allt på ett ställe och det ska vara lätt att hitta dit. Vår klassblogg heter Idalas ettor                              
                                                     
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar