tisdag 19 mars 2013

Appar för ..... och små
Länkar och tips


Idalas ettor http://idala2005.se

TED Talk Teaching without words

iPad studiecirkel för pedagoger https://sites.google.com/a/skola.malmo.se/ipad/

Fb-grupp iPads i förskola och skola http://www.facebook.com/groups/paddagogik/
Fb-grupp Att skriva sig till läsning http://www.facebook.com/groups/321327961249838/

Lär med surfplattan av Lena Gällhagen Elisabeth Wahlström Natur & Kultur

Åtta studier som visar att iPad ger bättre lärande

The Pedagogy wheel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar