måndag 11 november 2013

Explain Everything - en app med möjligheter

Explain Everything ger oss många möjligheter att publicera arbeten som eleverna gjort.
Dessa instruktionsfilmer är ett urval av vad man kan göra med appen Explain Everything.
Fler instruktionsfilmer finns på Vimeo
Skolappar.nu finns också bra skrivet om olika användningsområden för appen.
Här finns också kopplingar till Lgr11.How to create a presentation using PDF from MorrisCooke on Vimeo.

Arranging and grouping objects from MorrisCooke on Vimeo.


Recording screencast containing video from MorrisCooke on Vimeo.
Using timeline from MorrisCooke on Vimeo.
Recording a website from MorrisCooke on Vimeo.
How to export video to a cloud source from MorrisCooke on Vimeo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar