fredag 26 augusti 2011

En grundläggande matematik-app


itunes.apple.com
Learn more, read reviews, and download Fingu by Image & Form International AB on the iTunes App Store.

En grundläggande matematik-app: ett underhållande, taktilt spel till iPad där man räknar ut summan av olika mönster och håller ner rätt antal fingrar på läsplattan! iPad-appen är utvecklad av forskare på Göteborgs Universitet och Högskolan Kristianstad i syfte att öka barns grundläggande matematikkunskaper. Fingu lämpar sig för barn från förskolan upp till lågstadiet, men även för barn i särskolan som upplever matematik som mycket svårt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar