fredag 26 augusti 2011

Talsyntes i iPaden

När det gäller talsyntes i Ipaden använder du voiceover som finns i Ipaden. Välj inställningar, hjälpmedel och aktivera. Det finns inget annat råd äna att öva och testa. Talböcker läser du med Indaisy eller DaisyReader. I dessa böcker finns inläst tal. Huruvida e-böcker går att läsa med VoiceOver är beroende av hur e-boken. är utformad. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar