måndag 19 mars 2012

Appar för iPad enligt Blooms taxonomi


Ännu en applista listad enligt Bloom taxonomi hämtad från Langwitches Blog.
Det är intressant att titta på valet av appar utifrån Blooms taxonomi. Den pedagogiska tanken bakom och de olika apparnas användningsområde ger en större utveckling av lärandet med iPaden.
En del appar återfinns på fler olika nivåer.
Det skulle också vara intressant att sätta sig ner och lista sina appar utifrån dessa kriterier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar