onsdag 7 mars 2012

Vilka appar ska vi välja? Hur ska vi välja?


På Apps in Education kan man läsa följande:

Technology in the Early Years - Apps and iPads by Kate Highfield a Lecturer in Early Childhood from Macquarie University Sydney.  Jag läste en intressant artikel om appar som jag tycker är värd att fundera på. De forskar visserligen på barn i förskoleåldern men det är absolut överförbart på äldre barn.
Kate och hennes forskningspartner Kristy Goodwin har utvecklat denna klätterställning från sin forskning om utbildningsappar
De delade upp programmen i tre huvudkategorier, så här ser det ut:


Instruktiva Appar:
Den första typen av program som identifierades (Instruktiv) var de appar som var "drillande" och praktikVi har alla har använt dessa typer av program, vi sätter igång snabbt och dras in i spelets färgglada grafik, en snabb takt och upprepande musik. Dessa spel kan vara kul men de kräver minimal kognitiv prestation från eleven. De spelar i allmänhet dem 6 eller 7 minuter för att sedan gå vidare till ett annat spelDessa program är användbara för en del elever och för vissa uppgifter.Hanterbara Appar:
Den andra kategorin (hanterbara) är de program som tillåter flera svarOlika svar kan göras, men egentligen bara från en specifik uppsättning av variabler. Dessa program är bra, men de kräver väldigt lite prestation. Dessa program tenderar att vara beroendeframkallande på grund av omedelbar återkoppling och fortsatt tillfredsställelse. Dessa program har bara minimal långsiktigt kognitivt värde.


Konstruktiva Appar:
Den kategori som Kate var mest upphetsad om var den sista. Dessa konstruktiva appar tillåter en elev att börja från scratch eller bygga det fritt från en rad av tillgängliga komponenter. Dessa typer av appar skapar en hög nivå av både kognitiv delaktighet och kognitiv utveckling. Kate föreslog att dessa program faktiskt har mycket begränsade yttre belöningar och eleverna motiveras inte av återkoppling utan snarare av den utmaning som appen gerDessa appar har ofta en öppet slut till sin struktur  och det är detta öppna slut som möjliggör den djupa kognitiva utvecklingen inom uppgiften.


Vilka appar ska vi välja?
Så när vi tittar på App Storevilken typ av app kommer vi att erbjuda våra elever? 
Vilken typ av lärande gör det även möjligt att kombinera med teknikKan vi egentligen erbjuda djupare kognitiv utveckling som är både differentierad och lätt att uppnå?

Vilka appar faller under denna konstruktiva kategori? Kate gav en rad förslag på appar. Detta är uppenbarligen inte en uttömmande lista utan ett antal föreslagna appar som tillåter eleverna att göra en väsentlig investering i processen för sitt eget lärande.Läs mer på
Kate Highfield Bio
http://iec.mq.edu.au/contact_us/staff_bios/ms_kate_highfield/Kristy Goodwin Bio
http://iec.mq.edu.au/contact_us/staff_bios/mrs_kristy_goodwin/Inga kommentarer:

Skicka en kommentar