torsdag 16 februari 2012

Skolstil

Värd varenda krona, 22 :-
När man skriver ljudar den bokstaven, detta som vi saknat.
Andra jag provat säger vad bokstaven heter och det ger inte på långt när samma hjälp till barn som lär sig skriva.
När man skriver ljudar den bokstaven, när ordet är klart och man gör mellanslag läser den hela ordet.
När meningen är klar och man sätter punkt läser den upp hela meningen. På så sätt kan man även träna begreppet mening.
Hur vet man vad en mening är? Det är inte lätt när man är liten att veta det.
I appen finns inställningar för Rättstavning, Bokstavsljud och Talsyntes.
Gör enkelt de inställningar som behövs vid olika tillfällen.

Vill du få hela texten uppläst måste du göra den inställningen i iPaden.
Gå in på "Inställningar"- Hjälpmedel och och aktivera "Tala markering".
Där kan du även bestämma uppläsningshastighet.

Vill du ha texten uppläst? Markera texten du vill ha uppläst - Markera - Tala.
När texten är klar kan man Dela, antingen maila den eller skriva ut den.
Skriv ut texten, sätt bild till texten enligt Lgr11.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar